"Gezond eten,
voldoende bewegen
Voor lichaam en geest
een zegen."

Met de SZF kaart bent u veilig verzekerd tegen de laagste premie van Suriname!

Vertrouwen in het SZF
Vertrouwen in het SZF
Vertrouwen in het SZF

Over SZF

Het Staatsziekenfonds, de grootste en meest bekwame ziektekostenverzekeraar biedt u het meest complete voorzieningenpakket tegen de laagste premie.

U bent met de SZF-kaart in de hand volledig gedekt voor consulten en behandeling bij de huisarts en de specialist, opname 3e klasse in alle ziekenhuizen volgens een all-in pakket, alle medicamenten uit de nationale geneesmiddelenklapper die verder verruimd is door het SZF, laboratorium- en rontgenonderzoek in zowel particuliere als overheids instellingen.

Elke ingezetene of die nu werkt of niet, ongeacht de leeftijd, ongeacht de gezondheidstoestand, kan zich tegen de laagste premie verzekeren voor een voorzieningenpakket dat voldoet aan de maatschappelijke vereisten. Vreemdelingen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en een door de overheid verplichte ziektekostenverzekering moeten hebben, zijn bij het Staatsziekenfonds het best geholpen. Reeds meer dan 13.000 personen, 227 bedrijven en 40.000 ambtenaren en hun gezinnen weten wat het beste is en maken gebruik van de diensten van de meest bekwame ziektekosten-verzekeraar, het Staatsziekenfonds.

Neem de verantwoordelijkheid over uw gezondheid zelf in de hand en schaart u zich in de rij van 120.000 surinamers die de beste ziektekostenverzekering op zak hebben: De kaart van het Staatsziekenfonds.

MISSIE

Een onderneming zonder missie is als een mens zonder ziel Vooral voor een zorgverzekeraar is een relevante missie een belangrijk richtinggevend baken. SZF is  reeds 30 jr bezig met het belangrijkste wat een mens bezit: zijn gezondheid.

VISIE

Het SZF is een maatschappelijk ondernemende, landelijk werkende zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Integriteit en transparantie naar medewerkers en verzekerden is een bepalende factor in ons handelen. Het szf is van mening dat de toegang tot zorg voor een iedereen gewaarborgd moet zijn.